Vilka är vi?
Unga och läkemedel
Läkemedelsförteckning
Det går att sluta!
Abstinens
Berättelser
Lexikon
Aktuellt
Bli medlem
Länkar
Tidningsartiklar
Forum
   
 

Till RFHL Uppsala Län
Uppdaterad 050204

 

 

 

Läkemedelsförteckning

Här finns förteckningar på tre olika grupper av läkemedel.

Dessa mediciner kan skapa beroende och kan bli svåra att sluta med eftersom de ger abstinensbesvär. Som alla läkemedel har de vissa biverkningar och både patient och läkare måste vara uppmärksamma. Skadan av läkemedlet får inte vara större än nyttan. Läkare och patient skall regelbundet följa vad som sker vid användning av ett läkemedel.

Antidepressiva

Bensodiazepiner

Smärtstillande medel

Sök i FASS om du vill veta mer om ett särskilt läkemedel. Där informerar läkemedelsföretagen själva om sina produkter.

Jämförbara doser, bensodiazepiner överkurs