Vilka är vi?
Unga och läkemedel
Läkemedelsförteckning
Det går att sluta!
Abstinens
Berättelser
Lexikon
Aktuellt
Bli medlem
Länkar
Tidningsartiklar
Forum
   
 

Till RFHL Uppsala Län
Uppdaterad 050204

 

 

 

Lexikon

Abstinenssymptom: Besvär eller svaghetstecken, som uppstår när tillförsel av vanebildande medel upphör eller sänks.

Bensodiazepiner: En grupp lugnande, ångestdämpande och sömngivande medel med muskelavslappnande och kramplösande verkan. De verkar ganska generellt dämpande på centrala nervsystemet, på alla sinnesintryck och känslor mm.

Halveringstid: Den tid inom vilken mängden av ett ämne hinner sjunka till hälften, genom sönderfall eller nedbrytning.

Korstolerans: När två beroendeskapande medel är så pass lika att det ena kan dämpa bristen av det andra. Tolerans betyder att kroppen anpassat sig vid medlet. Korstoleransen betyder alltså att när du är beroende av det ena kan du delvis tillfredställa det beroendet med det andra medlet. Ex: alkohol och bensodiazepiner.

Psykofarmaka: är ett samlingsnamn för läkemedel som riktar sig mot psyket. De används inom tre områden: Psykoser (antipsykotika eller neuroleptika), Depressioner (antidepressiva läkemedel) och Sömnproblem, ångest, oro och ängslan (lugnande läkemedel)

Receptorer: Nervcellsända som tar emot signaler i nervsystemet.

Rekyleffekt eller rebound (”gummisnoddseffekt”): När nerv- och hormonsystem hunnit vänja sig vid en medicin, kan effekten när man slutar bli att de ursprungliga besvären förstärks ett tag. Det är alltså samma mekanism som vid abstinens och utsättningssymtom, med den skillnaden att dessa senare begrepp täcker in så mycket andra besvär än bara de som medlet insattes för. När man har ätit ett medel bara en kort tid så att ett djupare beroende inte hunnit uppstå, kan man ändå känna av en kortare sådan rekyleffekt.

Serotonin: Dess viktigaste funktion är som signalsubstans som påverkar sinnesstämning, välbefinnande, oro och ångest, sömn och vakenhet, mättnads- och hungerkänslor, med mera.

SSRI: Selektiva serotoninåterupptagningshämmare. Det är den vanligaste nya sortens antidepressiv medicin.

Toleransutveckling: När kroppen har vant sig vid ett medel och kräver mer för att få fortsatt effekt. Tolerans kan både utvecklas fort och långsamt.

Utsättning: Avsluta en behandling eller en medicinering.

Utsättningssymptom: Besvär man får vid utsättning av medicin, även icke beroendeframkallande, då det även kallas abstinens. På flera håll på hemsidan har vi ifrågasatt denna skillnad mellan abstinens och utsättningssymtom.