Vilka är vi?
Unga och läkemedel
Läkemedelsförteckning
Det går att sluta!
Abstinens
Berättelser
Lexikon
Aktuellt
Bli medlem
Länkar
Tidningsartiklar
Forum
   
 

Till RFHL Uppsala Län
Uppdaterad 050204

 

 

  Vilka är vi?

RFHL betyder RiksFörbundet för Hjälp åt narkotika och Läkemedelsberoende.

I Uppsala är RFHL enbart inriktat på läkemedelsberoende och där arbetar Staffan Utas. Det är en oberoende förening som får sina anslag från kommun och Landsting. RFHL-Uppsala läns inriktning på läkemedel startade 1994 inspirerat av KILEN institutet i Stockholm, men riksförbundet har sedan 1975 samlat erfarenheter genom stöd och hjälp till läkemedelsberoende.

Vårt arbete grundar sig på
• tilltro till den enskildes förmåga att utan piller bearbeta sina kriser och fatta beslut om sitt liv.
• respekt för den hjälpsökande och tilltro till hans/hennes upplevelser.
• kamratstöd och solidariskt samarbete mellan hjälpsökande, ideella krafter och anställda.
• kostnadsfrihet.

RFHL-Uppsala län arbetar även med
• information och utbildning om läkemedelsberoende.
• kritisk granskning av förhållanden som bidrar till uppkomsten av beroendet.

Du är välkommen att bli medlem i föreningen RFHL-Uppsala län eller att lämna ett ekonomiskt bidrag.

Telefon: 018-12 44 22

Telefontider: mån - fre 11.00-12.00 samt 13.30-15.00

Adress: Bangårdsgatan 13, 753 20 Uppsala

E-post: ung@oberoende.info
eller rfhlups@algonet.se